maksum.


Sempurnanya engkau hingga tiap satu moleknya aku menjadi cela.

No comments: